Lidmaatschap

Hobby tijden:

Maandag, -woensdag, donderdag, -en vrijdagavond: van 18.30 tot 20.00 uur;
Dinsdagavond: van 18.15 tot 19.30 uur;
Donderdagavond: van 20.15 tot 21.45 uur;

 

Contributie:

De contributie bedraagt Eur. 80,- per jaar (Eur. 100,- voor Do. van 20.15 tot 21.45 uur) welke in 2 perioden (1e week van februari en augustus) per automatische incasso wordt voldaan.

Nieuwe leden betalen Eur. 5,00 inschrijfgeld en mogen daarna twee avonden gratis proberen. Vervolgens dienen de maanden tot aade eerste incasso per contante betaling in één keer (Eur. 7,50 per maand) op de hobbyclub voldaan te worden.

Om de automatische betaling mogelijk te maken dienen ouders/verzorgers een inschrijfformulier te ondertekenen. Deze zijn op de hobbyclub verkrijgbaar, dan wel hier als pdf bestand te downloaden.

Het IBAN bankrekeningnummer van Hobbyclub Braakhuizen Noord is: NL62 RABO 0115 9042 39

 

Beëindiging van het lidmaatschap:

Het beŽindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk ( via e-mail naar info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl) en dient mininmaal 4 weken voor de eerstvolgende incasso periode in ons bezit te zijn.