Privacy verklaring

 

Ook Hobbyclub Braakhuizen Noord heeft zich per 25.05.2018 geconformeerd aan de Europese privacy wetgeving (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Via onderstaande Link kunt u nalezen op welke wijze uw persoonlijke gegevens bij ons 'veilig' zijn en niet gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden.

Tevens vragen wij de ouders c.q. verzorgers van onze leden expliciet aan ons te geven of men wel/geen bezwaar heeft tegen:

- via e-mail op de hoogte gebracht te worden van relevante berichtgeving;

- gebruik van beeldmateriaal op de hobbyclub, website en/of social media;

 

Voor inhoudelijke vragen of bezwaren kunt u terecht bij ons secretariaat, meer informatie over deze AVG-wetgeving is na te lezen op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacy verklaring