Lidmaatschap Stichting Hobbyclub Braakhuizen Noord

Hobby tijden

Maandag, -woensdag, donderdag, -en vrijdagavond: van 18.30 tot 20.00 uur;
Dinsdagavond: van 18.15 tot 19.30 uur;
Donderdagavond: van 20.15 tot 21.45 uur;

Contributie

De contributie bedraagt € 100,- per jaar welke voor 2 perioden 1 augustus tot en met 31 januari en 1 februari tot en met 31 juli, per automatische incasso moet worden voldaan. De incasso’s worden respectievelijk op 1 juni en 1 december geïncasseerd.  De ouders/verzorgers dienen een aanmeldformulier in te vullen en te ondertekenen. Deze formulieren zijn op de hobbyclub verkrijgbaar, dan wel als pdf bestand te downloaden. Het IBAN bankrekeningnummer van Hobbyclub Braakhuizen Noord is: NL62 RABO 0115 9042 39

Alvorens lid te worden kunnen kinderen tegen betaling van € 5,00 inschrijfgeld twee avonden gratis op een hobbyavond meedraaien.

DOWNLOAD HET AANMELDFORMULIER

Beëindiging van het lidmaatschap

Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (via e-mail naar info@hobbyclubbraakhuizennoord.nl) en dient minimaal 4 weken voor de eerstvolgende incasso periode in ons bezit te zijn.