Gerard Ronde is  op 88 jarige leeftijd overleden.  De oud voorzitter en begeleider van Hobbyclub Braakhuizen Noord is zondag 13 juni na een kort ziekbed rustig ingeslapen.

Ronde was jarenlang voorzitter en begeleider van Hobbyclub Braakhuizen Noord. Daarnaast was hij jarenlang als vrijwilliger werkzaam voor IJsclub De IJsbeer, voetbalvereniging Geldrop en verrichtte hij hand -en spandiensten voor de volleybalclub.

In 1971 werd Ronde door toenmalig kapelaan Ruijs gevraagd om voorzitter en begeleider te worden van Jongenshobbyclub Braakhuizen Noord  in de Noorderhut en hen te vertegenwoordigen in het bestuur van de Stichting Jeugdbelangen.

Geen gemakkelijke opgave, met aan de ene zijde een groep jonge, ambitieuze en ongeduldige vrijwilligers en aan de andere kant een conservatief en terughoudend bestuur.
Ronde heeft dit, ondanks het feit dat ie het niet altijd gemakkelijk heeft gehad, met verve en op geheel eigen wijze erg succesvol gedaan.
Met name in de eind jaren zeventig en jaren tachtig heeft hij als inspirator en initiator met veel geestdrift er mede voor gezorgd voor de enorme groei en bloei van de Hobbyclub. Ieder jaar namen de ledenaantallen, aantal technieken, gereedschappen en machines  toe.
Om de paar jaar moest er verhuisd of verbouwd worden. Gerard Ronde was daar altijd de drijvende kracht, zowel in ontwerp, materiaalinkoop als in uitvoering. Naast zijn werk als meubelmaker en interieurbouwer en vader van een jong gezin, was hij wekenlang, dagelijks aanwezig bij iedere verbouwing en/of verhuizing. Als hij er niet was, ging het niet door.

Zijn laatste klus als voorzitter was de verhuizing naar het huidige jeugdhuis De Twern aan de Kettingstraat. Hier kreeg de vereniging enkele mooie, goed geoutilleerde lokalen tot hun beschikking. Voor Gerard Ronde het moment om het stokje van voorzitter over te dragen aan de volgende generatie. In het nieuwe gebouw was er ruimte genoeg om de ambities van de vereniging voor vele jaren mogelijk te maken.

Hierna is hij nog tot zijn 75e levensjaar, naast begeleider op de woensdagavond, technisch adviseur geweest. Ondanks zijn ‘hobbypensioen’ is hij tot het laatst betrokken geweest. Als zijn gezondheid het toeliet was hij iedere vrijdagavond aanwezig. Het laatst op vrijdag 9 april jl.

Naast bestuurslid en begeleider was hij ook altijd bereid om te assisteren bij diverse financiële acties. Zo heeft hij tientallen jaren oud papier opgehaald in de Coevering en was hij jarenlang de grote inspirator van de jaarlijkse kerstbomen verkoopactie bij de Magdalena kerk.

Voor zijn vele vrijwilligerswerk is hij in 2002 koninklijk onderscheiden. Tevens heeft hij, waarschijnlijk als één van de weinige mensen in Geldrop-Mierlo, twee erepenningen van de gemeente Geldrop ontvangen.

De uitvaart van deze markante vrijwilliger heeft vrijdag 18 juni in besloten kring plaatsgevonden.