Conform de regelgeving zal er minimaal tot maandag 6 april a.s. geen hobbyclub zijn.